Ελεύθερος κόσμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 5, 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3641960
e-mail: info@elkosmos.gr
web site: www.elkosmos.gr