Εκδόσεις των Ξένων
Εκδότης
e-mail: hotel@disobey.net
web site: www.disobey.net/hotel/
Διακίνηση για Νότια Ελλάδα: "Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων" Ερεσσού 35 106 81 Αθήνα Τηλ: 210 3818840, 6970225917