Κόκκινο
Εκδότης
Διεύθυνση: Κερεζένια Φαραί 241 00 Καλαμάτα Τ.Θ. 4
e-mail: contact@kokkinobooks.gr
web site: www.kokkinobooks.gr
Διακίνηση: Αθ.Π.Χριστάκης Α.Ε. Ιπποκράτους 10-12, τηλ.: 210 36 39 336 Τζεβελέκου Ελένη Ζαλόγγου 6 τηλ.: 210 3844588 Εκδόσεις του 21ου - Νικολόπουλος Ζαλόγγου 9 τηλ.: 210 3800520