Θεατρική Εταιρεία Πράξη
Εκδότης
Αστική Εταιρία - Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Διεύθυνση: Γλύκωνος 10-12 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7233774
Μπέττυ Αρβανίτη
Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας: Κεφαλληνίας 16 113 61 Αθήνα τηλ. 210 8838727