Βλασσοπούλου - Καρύδη, Μαρία
Εκδότης
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 23, Ν. Ψυχικό 15 451
Τηλέφωνο: 210 6719268
e-mail: k.constructioncompany@yahoo.com
web site: www.karydis-editions.gr