Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Φανερωμένης 19, 155 61 Χολαργός
Τηλέφωνο: 210 6518895
e-mail: ksyme2@yahoo.com
Πέτρος Φραγκίστας