Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαρκεντάου 1 & Λεωφόρος Νίκης 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 237004
e-mail: morfotiko@esiemth.gr
web site: www.morfotiko.gr