Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Παμίσου 2, 421 00 Τρίκαλα
Τηλέφωνο: 24310 39933
Θανάσης Μουστάκας