Άνεμος Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Αιγίνης 14 113 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8223574
e-mail: anemosekdotiki@yahoo.gr
web site: www.anemosekdotiki.gr
Τελλίδης Νικόλαος Ευ.