Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου
Εκδότης
Διεύθυνση: Κυδαθηναίων 9, 105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3720103