Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας
Εκδότης
Δημοσιεύματα του Μουσείου Μουσικής "Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος"
Διεύθυνση: Νικηφόρου Θεοτόκη 10, 49 100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610 38765
e-mail: info@fek.gr
web site: www.fek.gr
Ιωάννης Γραμματικός