Εύμαρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ελευθερίας 2 Ταύρος 177 78
Τηλέφωνο: 210 9708811
e-mail: evmarosart@gmail.com
Πέτρος Κακολύρης