Διεθνές Κέντρο Έρευνας Αίσωπος - La Fontaine
Εκδότης
Διεύθυνση: Πολυλά 5 111 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2280568
e-mail: elsxap@gmail.com
Βαρθαλίτης Δημήτρης Β.