Περισπωμένη
Εκδότης
Διεύθυνση: Γεωργίου Γενναδίου 5 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3303554
e-mail: info@perispomeni.gr
web site: www.perispomeni.gr
Σωτήρης Φασούλας