Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη & Αλσάτων 6, 184 50 Νίκαια
Τηλέφωνο: 210 4908631
e-mail: frodida@windowslive.com