Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"
Εκδότης
Διεύθυνση: Σπάτα Αττικής 19019
Τηλέφωνο: 210 3530000
e-mail: airport_info@aia.gr
web site: www.aia.gr