Αρτέον Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Υακίνθων 12 153 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 0325870
e-mail: info@e-atreon.gr
web site: www.e-arteon.gr