Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 6 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 830538
e-mail: info.amth@culture.gr
web site: www.amth.gr
Αδάμ - Βελένη Πολυξένη