Διάδραση
Εκδότης
Διεύθυνση: Σουλίου 73 134 51 Ζεφύρι Αττικής
Τηλέφωνο: 210 2474950
e-mail: info@diadrassi.gr
web site: www.diadrassi.gr