Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο "Παναγία η Φοβερά Προστασία"
Εκδότης
Ιερό Ησυχαστήριο Μοναζουσών "Παναγία η Φοβερά Προστασία"
Διεύθυνση: 630 76 Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής
Τηλέφωνο: 23720 32135