Ντουντούμης Ι.
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 60 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3800412
e-mail: info@doudoumis.gr
Ιωάννης Γ. Ντουντούμης