Λύρας Γιάννης Δ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Μπ. Ρούφου 50-54 262 22 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 334215