Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή
Εκδότης
Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 540 86 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 995489
e-mail: papika@arch.auth.gr