Δίπυλον Εντός των Τειχών
Εκδότης
Διεύθυνση: Καλογήρου Σαμουήλ 2 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3228881
e-mail: rmdipilo1@gmail.com
web site: dipilon.com