Εκδόσεις Φαραί
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 38 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6196577
e-mail: info@farepublications.gr
web site: www.farepublications.gr