Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7272381
e-mail: sellsbooks@apostoliki-diakonia.gr
web site: www.apostoliki-diakonia.gr