Χατζηδημητρίου, Αγγελική Ευ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Τυδέως 14, 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7011667