Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας
Εκδότης
Διεύθυνση: 180 40 Ύδρα
Τηλέφωνο: 22980 52355
e-mail: mail@gak-ydras.att.sch.gr
web site: www.iamy.gr
Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου