Εκδόσεις Σαΐτα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 42 652 01 Καβάλα
Τηλέφωνο: 2510 831856
e-mail: info@saitapublications.gr
web site: www.saitapublications.gr
Λαμπαδαρίου Ηρακλής