Υπουργείο Εξωτερικών. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη 111 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2533017