Εκδόσεις Da Vinci
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 75 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3800568
e-mail: davinci@davincibooks.gr
web site: www.davincibooks.gr