Χρυσαλλίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιερέως Δούση 57 15126 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6123350
e-mail: info@chryssalisbooks.gr
web site: www.chryssalisbooks.gr