Οδυσσέας
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανδρέα Μωραΐτη 3 114 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624326
e-mail: info@odisseas.gr
web site: www.odisseas.gr