Εφημερίδα "Η Ελλάδα Αύριο"
Εκδότης
Εκδόσεις Πατρίδα Α.Ε.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 236
Τηλέφωνο: 210 9599518
e-mail: info@hellada.gr
web site: www.hellada.gr