Ιεράπετρα 21ος Αιών
Εκδότης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Κοθρή 45 722 00 Ιεράπετρα Κρήτης
Τηλέφωνο: 28420 26356
e-mail: ier21@otenet.gr
web site: www.ier21.gr