Ατέρμονον
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 9 176 75 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9510653
e-mail: atermonon_editions@hotmail.com
web site: www.atermonon.gr