Οδοιπόρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 17 57 200 Θεσσαλονίκη
e-mail: ioanislakis@gmail.com