Ρώμη
Εκδότης
Διεύθυνση: Τσιμισκή 16 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 227581
e-mail: romipublications@gmail.com
web site: www.romipublications.com