Ελευθερουδάκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστείδου 8 (6ος όρ.) Αθήνα 105 59
Τηλέφωνο: 210 3317601
e-mail: eleftheroudakispublications@gmail.com, info@books.gr
web site: www.books.gr, www.eleftheroudakis.com
Σοφίκα Ελευθερουδάκη