Όμιλος Φίλων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θόδωρος Παπαγιάννης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ελληνικό Ιωαννίνων 44013
e-mail: mca.papagiannis@gmail.com