Παράξενες Μέρες
Εκδότης
Διεύθυνση: Σουλίου 5 741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 58763
e-mail: info@paraxenesmeres.gr
web site: www.paraxenesmeres.gr
Μαλουσάρης Κωστής