Εκτός Γραμμής
Εκδότης
Διεύθυνση: Στρατηγοπούλου 7 114 72 Αθήνα
e-mail: ektosgrammisbooks@gmail.com
web site: www.ektosgrammis.gr