Αθλητικός Τύπος
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίας Άννης 3 182 33 Ρέντης
Τηλέφωνο: 211 7205700
e-mail: info@live-sport.gr