Λέμβος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 84 114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8817341
Τσουκάτου Πηνελόπη