Θίνες
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεσογείων 216 155 61 Χολαργός
Τηλέφωνο: 211 7006040
e-mail: editions.thines@gmail.com
web site: thines.gr