Κουίντα
Εκδότης
Διεύθυνση: Κανάρη 74, 15344 Γέρακας
Τηλέφωνο: 210 6049942
e-mail: koyinta@gmail.com
web site: www.kouinta.com
Χρήστος Ν. Καρακάσης