Μωραΐτης Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Σφακίων 6-8 10439 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 0034085
e-mail: info@moraites.eu
web site: www.moraites.eu