Πελοπόννησος Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαιζώνος 206 262 22 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 312530
web site: www.pelop.gr