Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Ερμού 1 546 25 Θεσσαλονίκη
e-mail: symepe@gmail.com
web site: www.symepe.gr