Το Ανώνυμο Βιβλίο
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιατρίδου 139 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 0261723
web site: www.anonymo-biblio.gr